+34 977 32 27 15 info@gestoriabaixcamp.cat

Àrea

Jurídica

ESPECIALISTES EN LES DIFERENTS BRANQUES DEL DRET

DRET CIVIL

Obligacions i contractes en general, arrendaments, desnonaments, assessorament immobiliari, dret de la construcció, negociacions bancàries, reclamació de crèdits, indemnitzacions per danys d’accidents de trànsit i/o laborals.

Dret de família: Separació, divorci, parella de fet, nul·litat matrimonial, liquidacions patrimonials, guarda i custodia, pensions d’aliments, pensions compensatòries, successions, incapacitat, tutela, curatela.

DRET MERCANTIL

Societats.- Constitució, modificació, fusió, escissió, absorció, dissolució, impugnació i negociació d’acords, preparació i assistència a juntes, pactes amb accionistes, protocols familiars, contractes mercantils, responsabilitats administradors i consellers de les societats.

DRET PENAL

Delictes econòmics, contra la hisenda publica, contra les persones, contra el patrimoni, mediambientals, societaris, contra els drets dels treballadors.

DRET ADMINISTRATIU

Gestions davant l’Administració Pública Local, Autonòmica i Estatal, recursos contra actes de l’Administració inclosa la via contenciosa.
Expropiacions, ja sigui el tràmit com el seguiment davant el Jurat Provincial d’Expropiació i contenciós administratiu.

DRET LABORAL

Assessorament jurídic a empreses i treballadors, acomiadaments, reclamació de quantitat, incapacitacions.

Especialistes en protecció de dades.
Experts en reclamació de lesions.

Ir al contenido